Новости недвижимости Украины

Недвижимость, бизнес и деловая жизнь. Доставка новостей "на дом".

Обгрунтовані відхилення від ДБН можна узгодити в Мінрегіоні

 

Порядок узгодження отколоненій застосовується з 1 червня, крім звернень, що стосуються навчальних закладів, дитячих садків, закладів культури, фізкультури і спорту, охорони здоров’я, установ соціального забезпечення та інших об’єктів соціальної інфраструктури.
Визначено процедуру розгляду в Мінрегіоні звернень суб’єктів господарювання, які здійснюють будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність, а також органів державної влади і місцевого самоврядування за погодженням обґрунтованих відхиленьвід будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію.

Відповідний Порядок затверджено наказом Мінрегіону від 19 квітня 2018 року № 97, який набрав чинності 22 травня 2018 і застосовується з 1 червня 2018 року, крім розгляду звернень про погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що стосуються навчальних закладів,дитячих садків, закладів культури, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, установ соціального забезпечення та інших об’єктів соціальної інфраструктури (за винятком об’єктів житлового фонду, житлових комплексів, їх частин), для яких цей наказ застосовуєтьсяз дня набрання ним чинності.

Так, для отримання погодження заявнику потрібно звернутися до Мінрегіону листом, в якому зазначаються найменування об’єкта будівництва, його місце розташування, опис вимог будівельних норм, які неможливо (значно утруднене) виконати,детально викладаються причини і обставини, через які утруднено їх виконання і надаються обґрунтовані пропозиції щодо можливих відхилень від них.

До звернення обов’язково додаються:

– письмове зобов’язання про проведення компенсаційних заходів щодо відхилення від вимог відповідних будівельних норм;

– копії містобудівних умов і обмежень, технічні умови щодоінженерного забезпечення об’єкта, документи, що дають право на будівництво об’єкта (при наявності);

– письмові застереження замовника щодо відомостей в матеріалах звернення, які він вважає інформації з обмеженим доступом (при наявності).

Також до звернення за ініціативою заявника може додаватися інша документація.

Мінрегіон публікує на своєму сайті скан-копії звернення разом з обов’язковими додатками протягом 5 робочих днів з дня його реєстрації.

Звернення розглядаються в порядку черговості їх надходження.

При необхідності Мінрегіон може направити звернення та додані матеріали на розгляд центральним органам виконавчої влади або базовим організаціям.Якщо такої необхідності немає, то структурний підрозділ Мінрегіону протягом 5 робочих днів після розгляду звернення вносить питання про розгляд відхилень на засідання секції Науково-технічної ради Мінрегіону (НТС).

З огляду на рішення секції НТС (або НТС) Мінрегіон погоджує або відмовляє в погодженні відхилень шляхом надсилання листа заявнику протягом 3-х робочих днів після прийняття такого рішення.

Скан-копії протоколів (виписок з протоколів) засідань секцій НТР, НТС з питань, що стосуються розгляду звернень про погодження обґрунтованих відхилень, листів Мінрегіону, пропозицій громадськості (при наявності), підлягають оприлюдненню на офіційному сайтіМінрегіону протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення.

Узгодження відхилень обов’язково враховуються замовниками будівництва в проектній документації об’єкта.

Крім того, встановлено, що базові організації систематизують і узагальнюють відхилення від будівельних норм і не рідше ніж раз у квартал вносять пропозиції Мінрегіону про доцільність внесення змін до чинних будівельних норм.

Мінрегіон має забезпечити функціонування на своєму офіційному сайті електронного ресурсу для обробки таких звернень.

Джерело: jurliga.ligazakon.ua

Читайте также

Возможно, Вам также будет интересно