Новости недвижимости Украины

Недвижимость, бизнес и деловая жизнь. Доставка новостей "на дом".

Українці заборгували за опалення і гарячу воду більше 5 мільярдів гривень

ITAR-TASS: ROSTOV-ON-DON, RUSSIA. DECEMBER 17, 2010. Elderly woman at her utility bills. According to media reports, starting from 1 January 2011, Russian customers will face a 10-20 percent rise in the prices of utility services, including electricity and gas supplies, telecommunications and water supply. (Photo ITAR-TASS/ Valery Matytsin)

Ðîññèÿ. Ðîñòîâ-íà-Äîíó. 17 äåêàáðÿ. Æåíùèíà ñ êâèòàíöèåé íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Âàëåðèé Ìàòûöèí
 

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в червні зменшилася в порівнянні з показником на кінець травня на 0,3 млрд. грн., або на 5,5%, і склала 5,2 млрд. грн., повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період виросла на 4,2%, до 2,5 млрд. грн., за централізоване водопостачання та водовідведення – на 5,9%, до 1,8 млрд. грн., а заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася і становить 0,4 млрд. грн.

За даними Держстату, в червні українці сплатили за електроенергію 1,4 млрд. грн. (87% від нарахованих у цьому періоді сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець червня склала 2,9 млрд. грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги в червні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) склала 395,5 грн.

Всього в червні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 3 млрд. грн., що склало 106% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях (137,8%, 132,9% та 122,1% відповідно), а найнижчий – у Тернопільській, Львівській та Чернівецькій областях (76,4%, 77,6 % і 77,7% відповідно).

Джерело: unian.net

, , , , , , ,

Читайте также

Возможно, Вам также будет интересно