Новости недвижимости Украины

Недвижимость, бизнес и деловая жизнь. Доставка новостей "на дом".

Як зажадати якості ж / к послуг?

 

Діє порядок проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг і послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, встановленим договором про надання.
5 січня набув чинності Порядок проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком, затверджений постановою Кабміну від 27 грудня 2017 року № 1145.

Порядок визначає механізм перевірки відповідності якості надання послуг з постачання теплом і гарячою водою, водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, встановленим договором.

Якість ж / к послуг перевіряє виконавець або управитель багатоквартирного будинку за усним, телефонному або письмовою заявою споживача, спрямованому поштою або на e-mail.У зверненні обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання фактичного споживача, а також найменування ненаданої, наданої не в повному обсязі або неналежної якості послуги.Споживач також має право звернутися до уповноважених державних органів за захистом порушених прав щодо якості надання послуг.

Виконавець або управитель зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі, але не пізніше, ніж протягом доби з моменту отримання претензії.Для перевірки відповідності якості послуг споживач зобов’язаний забезпечити доступ в житло, інше належить йому об’єкт нерухомого майна. У разі недопуску, претензію не задовольнить.

За результатами перевірки складається акт-претензія встановленої форми із зазначенням дати і часу перевірки, фактів невідповідності якості надання послуг, інформації про дату початку зниження якості послуг.Якщо факт неякісної послуги не узгоджений, акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Якщо для перевірки ніхто не з’явився, акт вважається дійсним, якщо він підписаний споживачем і не менш як двома іншими потребітелямісоответствующей послуги, які проживають в сусідніх будівлях (в приміщеннях – у разі, коли послуга надається вбагатоквартирному будинку). Акт-претензія напарвляются виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом.

Виконавець або управитель протягом 5 робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову.У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії вважаються визнаними.

Дата, з якої вважається, що комунальні послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком виявляються з порушенням вимог до їх якості, вказується в акті-претензії.

Період порушення якості надання послуг закінчується з дати встановлення факту відновлення якості і доведення інформації про це виконавцем або управителем до відома споживача в спосіб, визначений договором про наданнявідповідних послуг, за погодженням із споживачем.

Порядком встановлено окремі правила для проведення проверкікачества надання кожної послуги.

Джерело: jurliga.ligazakon.net

Читайте также

Возможно, Вам также будет интересно