Новости недвижимости Украины

Недвижимость, бизнес и деловая жизнь. Доставка новостей "на дом".

Які закони потрібні будгалузі?

5009.jpg
 

Юрист ЮФ «Гвоздій та Оберкович» Максим безодню розповідає про трьох необхідних змінах законодавства.

Безумовно, поліпшення підприємницького клімату в будівництві можливе лише за наявності необхідної законодавчої бази.Втім, деякі зміни все ж відбуваються, про що свідчить підвищення Україною на 16 позицій яке дозволило і зайняти 96 місця в рейтингу сприятливості ділового середовища «Doing Business – 2015», який щорічно складає Світовий банк і Міжнародна фінансовакорпорація. Згідно з даними дослідження за індикатором «Початок будівництва», Україна посіла 70-е місце з 189 держав, отримавши 75 балів зі 100 можливих.За даними дослідження, кількість дозвільних процедур у цьому сегменті становить 8, безпосередньо процес отримання дозволів розтягується на 64 днів, а вартість сягає 10,2% від вартості майбутнього приміщення.

І все ж, неможливо не звернути увагу на те, що проблемним питанням залишається відсутність законодавчих рішень, покликаних спростити і вдосконалити адміністративні процедури на всіх стадіях будівництва, починаючи з підготовки містобудівноїдокументації і закінчуючи введенням об’єкта в експлуатацію.Необхідно продовжити роботу над спрощенням дозвільних процедур та дерегуляцією в будівництві, розпочату урядом у 2013 році (кількість процедур зменшилася з 20-32 до 3-10, час проходження зменшився з 296-375 днів до 11-73).

Які реальні кроки слід зробити законодавцю?

Перше – прийняти положення про дерегуляцію деяких владних повноважень

Зокрема:

дерегуляцію в частині скасування норми про необхідність узгодження проектів будівництва центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формуваннядержавної політики у сфері містобудування;

відміна невластивих Мінрегіону функцій контролю за дотриманням законодавства про рекламу при будівництві;

недопущення обмеження дії містобудівних умов і обмежень забудовиземельної ділянки у разі розробки, оновлення або внесення змін до чинної містобудівної документації;

встановлення конкретного переліку органів виконавчої влади місцевого рівня, що розглядають містобудівну документацію.

Запропоновані законодавчі рішення вдосконалять процедуру розгляду містобудівної документації, продовжать процес дерегуляції в будівництві, створення більш сприятливих умов ведення бізнесу та підвищення інвестиційної привабливості вбудівельної галузі.

Друге – спростити процедуру підключення до інженерної інфраструктури та встановити єдиний тариф

Сьогодні ми маємо повністю ручний режим визначення цін на підключення.На практиці зустрічаються випадки, коли один забудовник на підключення витрачає в рази більше, ніж інший, за аналогічним проектом, що, в свою чергу, вкрай негативно впливає на інвестиційний клімат в цій галузі.

Саме індикатор «Підключення до електромережі» тягне вниз України в «загальному заліку» рейтингу «Doing Business – 2015» (Україна посіла 185 місце, отримавши всього 32 бали з 100).Кількість дозвільних процедур у цьому секторі досягає 10 процес отримання дозвільних документів розтягується на 277 днів, а вартість перевищує 165,5% від доходу на душу населення.

З метою недопущення зловживання суб’єктами господарювання, які надають послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж, а також забезпечення рівноправного становища суб’єктів господарювання необхідно:

внести зміни доМетодику розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, від 12.02.2013 № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 339/22871 (далі – Методика), що сприяють гласності та відкритості процедур регулювання;

встановити обґрунтовану та прозору процедуру визначення плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж;

забезпечити баланс інтересіввласників електричних мереж і замовників при визначенні плати за приєднання до електричних мереж.

У разі прийняття цих законодавчих ініціатив значно зменшаться неофіційні платежі і збитки внаслідок зменшення проявів недобросовісної конкуренції, а також буде досягнуто стабільного функціонування паливно-енергетичного комплексуУкраїна і зменшення обсягів тіньової економіки.

Третє – розробити способи взаємодії забудовників з кредитними організаціями

Високі ставки відсотків за банківськими позиками не дають вільно розвиватися будівельної галузі.При збільшенні відсотка за кредитами підвищується собівартість квадратного метра, і, відповідно, підвищуються ціни на житло. Збільшення іпотечної ставки призводить до зниження попиту.

З метою відновлення доступного банківського кредитування забудовників і покупців житла, підвищення споживчої активності необхідно на законодавчому рівні врегулювати здійснення Національним банком України, у разі необхідності,виключно цільового рефінансування банків – для кредитів у реальну економіку, в тому числі будівництво. Поки ж отримані кошти банки витрачають на валютні спекуляції та споживчі кредити, що призводить до падіння курсу та зростання імпорту (побутова техніка тощо).

Ухвалення цих законодавчих ініціатив на державному рівні забезпечить доступність кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів будівельних організацій, розвиток соціальної іпотеки, підтримку платоспроможного попиту громадян при придбанні табудівництві житла та стимулювання житлового будівництва.

Джерело: abcnews.com.ua

,

Читайте также

Возможно, Вам также будет интересно