Категории
9874.jpg
Затверджено порядок сертифікації землевпорядників та геодезистів
21.03.2016 Дайджест
 

Мінрегіон наказом від 28 січня 2016 року № 11 утверіділ Порядок роботи кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста.

Склад кваліфікаційної комісії затверджується наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.До комісії включаються 10 осіб з числа висококваліфікованих фахівців – представників Госгеокадастра, 5 осіб з числа представників навчальних закладів, 5 осіб з числа представників саморегулівних організацій у сфері землеустрою.Термін повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить 7 років.

До визнання саморегулівних організацій у сфері землеустрою Госгеокадастр має право залучати висококваліфікованих фахівців, делегованих об’єднаннями громадян, асоціаціями, навчальними закладами, що здійснюють громадську,професійну та освітню діяльність у сфері землеустрою.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та / або інженера-геодезиста видається після проведення кваліфікаційного іспиту.Іспит складається на базі факультетів землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з Госгеокадастром. Там же підвищується кваліфікація.

Кваліфікаційний іспит включає перевірку теоретичної підготовки та практичних навичок щодо складання документації із землеустрою та оцінки земель та / або виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Інженер-землевпорядник для здобуття освітньо-кваліфікаційного сертифіката подає кваліфікаційної комісії:

– Заява;

– Копію документа про вищу освіту в галузі знань землеустрою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста абомагістра;

– Документ, що підтверджує стаж роботи;

– Рекомендації керівника стажування;

– Перелік документації із землеустрою та / або оцінки земель, в складанні якої інженер-землевпорядник брав участь, завірений керівником стажування;

-копії двох схем, і / або проектів землеустрою та / або технічної документації з оцінки земель, у складанні яких інженер-землевпорядник брав участь.

Геодезист для здобуття освітньо-кваліфікаційного сертифіката, крім заяви, подає:

– Копію документа про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

– Документ, що підтверджує стаж роботи.

Також затверджено форми:

– Кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, який видається Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

– Витягів з Державних реєстрів сертифікованихінженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів.

Заява про отримання витягів з реєстрів подається в Госгеокадастр в паперовому або електронному вигляді (через офіційний веб-сайт).Інформація з реєстру у формі витягу направляється за адресою, вказаною в зверненні.

Джерело: jurliga.ligazakon.ua

Читайте также

** *